BONO
image
René Magritte (1898-1967)
L'explication, 1952
© Photothèque R. Magritte, Adagp, Paris 2010 / BONO

BONO - BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen på billedkunstområdet.

Vi tilrettelegger for enkel lisensiering av rettigheter og bistår kunstnere og brukere av kunst med relevant rådgivning .