BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


03.03.14
EU-høring om opphavsrett - svar fra BONO

Det foregår for øyeblikket en storstilt innsats blant opphavsmenn og rettighetshaverorganisasjoner for å forhindre at EUs høring får negative konsekvenser for opphavsretten.

EU-kommisjonen sendte før årsskiftet ut høringsdokumentet "Public consultation on the review of the EU copyright rules" med høringsfrist 5. mars (opprinnelig 5. februar). Høringsdokumentet er svært omfattende og inneholder 80 spørsmål knyttet til ulike aspekter av opphavsretten.

EUs dokument bærer preg av å ha mer fokus på forbrukernes og tjenesteleverandørenes interesser enn på opphavsmennenes rettigheter. For å balansere bildet og unngå at konsultasjonen resulterer i at kunstnernes rettigheter blir svekket, må kunstnere og andre som lever av de åndsverk de skaper la sin stemme bli hørt.

BONO har sendt høringsbrev til EU-kommisjonen. Brevet vil bli publisert på kommisjonens nettsider sammen med høringsbrev fra andre bidragsytere.

I vårt brev tar vi blant annet til orde for at det er helt unødvendig å tilsidesette kunstnernes rettigheter for å gi samfunnet enkel tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale. Opphavsmennene og deres organisasjoner arbeider kontinuerlig for å etablere og videreutvikle løsninger og lisensieringssystemer som gjør det enkelt for dem som ønsker det å få tilgang til og bruke åndsverk. På den måten sikres samtidig opphavsmennene vederlag når verkene deres blir brukt, og forholdene blir lagt til rette for at nye åndsverk kan bli skapt.

Ønsker du personlig å gi din støtte, kan du signere det felles europeiske oppropet på CREATORS FOR EUROPE.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv