BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


12.06.13
Kjent gallerieier må møte i retten for salg av forfalsket "Sinnataggen"-kopi

I februar 2012 ble det gjennom et oppslag i VG kjent at en profilert gallerieier hadde solgt en forfalskning av Gustav Vigelands Sinnataggen i bronse. Før salget hadde han også laget en form av skulpturen som ble brukt til å støpe opp en kopi i gips. BONO forvalter opphavsretten til Gustav Vigelands verk på vegne av rettighetshaver Kulturetaten v/ Vigeland-museet, og anmeldte forholdet til politiet. Galleristen må nå møte i retten for brudd på åndsverkloven.

Dersom noen ønsker å bruke et vernet verk (f. eks. lage en kopi eller tilgjengelig-gjøre det på internett) må det på forhånd innhentes samtykke fra rettighets-haverne. Galleristen kontaktet imidlertid aldri rettighetshaverne v/BONO.

På vegne av rettighetshaverne anmeldte BONO forholdet til politiet. Etter lengre tids etterforskning henla politiet den 21. november 2012 saken på grunn av bevisets stilling. BONO påklaget henleggelsen da vi reagerte på at en gallerieier som har markedsført seg som Norges ledende skulpturgalleri og som har jobbet innenfor kunstbransjen siden 1980-tallet, ikke kontaktet Vigeland-museet eller foretok noen undersøkelser som kunne dokumentere at bronseavstøpningen virkelig var ekte.

Les BONOs pressemelding.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv