BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


05.12.13
Gallerieier dømt for overtredelse av åndsverkloven ved salg av falsk "Sinnataggen"

BONOs anmeldelse av gallerieieren for overtredelse på åndsverkloven er tidligere omtalt i BONO Aktuelt. Politiet henla opprinnelig saken, men den ble gjenopptatt etter at BONO klagde på henleggelsen.

Gallerieieren er i Oslo Tingrett 4. desember dømt for grovt bedrageri og brudd på åndsverkloven. Les artikkel i Aftenposten.

BONO forvalter opphavsretten til Gustav Vigelands verk på vegne av rettighetshaver Kulturetaten v/Vigeland-museet. Dersom noen ønsker å bruke et vernet verk (f. eks. lage en kopi eller tilgjengeliggjøre det på internett) må det på forhånd innhentes samtykke fra rettighetshaverne.

Les BONOs opprinnelige pressemelding.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv