BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


01.02.10
BONO fordelt privatkopieringsvederlag

Privatkopieringsvederlaget er en kompensasjon til rettighetshaverne for lovlig privat kopiering. Ordningen i sin nåværende form ble innført i 2005. Kompensasjonen tildeles årlig over statsbudsjettet, og tilfaller etter avtale medlemsorganisasjonene i Norwaco. Andelen som tilfaller de forskjellige organisasjonene fastsettes av Norwacos organer.

En forutsetning for tildeling fra myndighetene er at vederlagene fordeles individuelt. Etter avtale med NBK har BONO forestått denne første individuelle fordelingen av midlene til billedkunstnere. Fordelingen gjelder vederlag for perioden 2005-2007.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv