BONO
Aktuelt arkiv


2016
26.10.16

2015
20.11.15

BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com


2014
16.09.14

Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.


12.09.14

BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.


12.09.14

Her kan du lese mer om kampanjen som over 15.000 norske og utenlandske kunstnere har undertegnet.


18.03.14

Følgerett – kunstneres rett til vederlag når deres verk blir videresolgt – er på fremmarsj internasjonalt.


03.03.14

Det foregår for øyeblikket en storstilt innsats blant opphavsmenn og deres organisasjoner for å forhindre at EUs høring får negative konsekvenser for opphavsretten.


15.01.14

Nå blir det enkelt for NRK å bruke kunstverk i sine programmer, og billedkunstnerne og andre opphavsmenn på billedsiden sikres vederlag for bruken av deres verk på linje med andre opphavsmenn.


2013
05.12.13

Gallerieier dømt for overtredelse av åndsverkloven etter anmeldelse av Gustav Vigelands rettighetshavere v/BONO.


21.11.13

Over 300 BONO-medlemmer har til nå bidratt gjennom å undertegne. Det er ikke for sent å støtte kunstnere i andre land og skrive under oppropet!


09.09.13

Vår felles kampanje for å gjøre følgeretten (resale right) til en obligatorisk rettighet for kunstnerne, er nå lansert.


25.07.13

CISAC vedtok i juni å intensivere arbeidet for å styrke følgeretten internasjonalt.


28.06.13

BONO og Gyldendal har nå blitt enige om en prøveordning for bruk av kunstverk i digitale læremidler.


19.06.13

KORO og BONO har nylig signert en ny avtale om bruk av kunstverk i forbindelse med KOROs virksomhet.


12.06.13

I februar 2012 ble det gjennom et oppslag i VG kjent at en profilert gallerieier hadde solgt en forfalskning av Gustav Vigelands Sinnataggen i bronse.


2012
06.07.12

BONO har engasjert seg i forbindelse med den planlagte oppføringen av Steinmeyerorgelet i Nidaros domkirke. Les mer her


2011
20.12.11

KUD har nylig utsendt et høringsnotat til "forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverkloven".


20.12.11

BONO tilbyr Norges museumsforbunds medlemmer avtale om publisering av kunstverk fra museenes samlinger gjennom nettportalen Digitaltmuseum.no.


20.12.11

Følgeretten - som sikrer kunstnere og deres etterlatte opphavsrettslig vederlag når deres verk videreselges - styrkes som følge av rapport nylig fremlagt av EU-kommisjonen og lovforslag presentert i USA.


25.05.11

Kulturdepartementet sendte 19. mai ut på høring forslag om endringer i åndsverkloven. Forslaget innebærer at rettighetshavernes stilling på internett styrkes.


17.03.11

Les mer om EU-kommisjonens
konsultasjon om følgeretten


08.03.11

Nasjonalmuseet har nå publisert sin samling på DigitaltMuseum.no.


08.03.11

Virtuelle turer gjennom noen av verdens mest kjente kunstmuseer


2010
17.11.10

Med over 100 millioner kroner i innkrevd vederlag i 2010, er en milepæl for BONO og kunstnerne nå passert.


09.11.10

Nordisk opphavsrettskonferanse på billedområdet fant sted på Litteraturhuset i Oslo 11 og 12. november.


09.11.10

Den verdenskjente billedkunstneren Frank Stella valgt til ny president i CIAGP.


10.08.10

Kulturminister Anniken Huitfeldt varsler ny stortingsmelding om visuell kunst


10.08.10

KKD har nå ute til høring forslag til endring i kunstavgiftsloven. Formålet er gi Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer rett til å oppnevne styremedlemmer i BKH.


21.06.10

40.000 nettsteder evaluert; clara.no en av 250 nettsteder som har blitt tildelt stjernestatus av ABC Startsiden.


28.05.10

Den 11. og 12. november i år finner den Nordiske Billedopphavsrettkonferansen sted på Litteraturhuset i Oslo.


27.05.10

Kulturdepartementet har signalisert at endringer i åndsverkloven antakeligvis vil sendes på høring høsten 2010.


05.03.10

"Sikring av kunstnernes levekår er hovedmålet"


02.03.10

Kulturdepartementet er i gang med en helhetlig revisjon av åndsverkloven. Fildelingsproblematikken er ett av flere temaer som skal behandles.


01.02.10

Over 350 interesserte deltok på seminaret
"Er opphavsretten gått ut på dato?" 20. januar


01.02.10

Privatkopieringsvederlag fra Norwaco for perioden 2005-2007 fordelt i 2009


2009
01.12.09

BONO deltatt i møte med Tilman Lüder, Head of Unit Copyright, EU-kommisjonen