BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


18.03.14
Følgerett – internasjonalt gjennombrudd

Følgeretten er nå innført i totalt 66 land verden over. I EU, som har hatt følgerettslovgivning siden 2001, er det nylig gjennomført et samarbeid mellom kunstnerorganisasjonene og representanter for kunstmarkedet for å sikre at følgeretten fungerer optimalt. Lovarbeid er igangsatt i USA og på trappene i Kina, og samtidig arbeides det for å gjøre følgeretten til en universell, obligatorisk rett for kunstnere i alle land som er tilsluttet Bern-konvensjonen.

Følgerett i USA
New York-kongressmann Nadler la nylig frem et forslag for den amerikanske kongressen (Senatet og Representantenes Hus) om innføring av følgeretts-lovgivning i USA ("Resale Right Legislative Bill") – se artikkel i NY Times

Forslaget vil nå bli gjenstand for lovgivningsbehandling, og deretter forhåpentligvis bli innført.

Hovedelementene i forslaget er som følger:
- Gjelder for salg av verk over 5.000 USD
- 5 % følgerettssats
- Maksimumsvederlag for ett enkelt salg på 35.000 USD
- Omfatter nålevende og avdøde kunstnere (opphavsrettslig vernet)
- Gjelder i første omgang videresalg foretatt av auksjonshus
- Obligatorisk kollektiv forvaltning
- Formell gjensidighet med land utenfor USA som har følgerett

Forslaget er delvis et resultat av målrettet innsats foretatt av opphavsretts-organisasjonene på billedsiden. BONO har deltatt i arbeidet sammen med våre europeiske og amerikanske søsterorganisasjoner for å få på plass en lovgivning som styrker følgeretten internasjonalt. Innføring av en følgerettsordning vil blant annet sikre at utenlandske kunstnere (inkl. norske) som får sine verk omsatt i USA vil motta følgerettsvederlag på samme måte som når verkene deres videreselges i Europa.

Følgeretten har eksistert i Norge siden 2007 – les mer her

Følgerett – samarbeid i EU
I EU er det nylig gjennomført en såkalt "stakeholders dialogue", der representanter for kunstner- og opphavsrettsorganisasjoner og kunstmarkedet (auksjonshus, gallerister, profesjonelle kunsthandlere) har samarbeidet for å gjøre den praktiske håndteringen av følgeretten så effektiv som mulig.

Her kan du lese CISACs og EVAs pressemeldinger i forbindelse med at EU-kommisær for EUs indre marked og tjenester, Michel Barnier, var vertskap når samarbeidsdokumentet ble undertegnet.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv