BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


20.12.11
KUD foreslår ny forskrift til åndsverkloven

KUD har nylig utsendt et høringsnotat til "forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverkloven".

Bakgrunnen for høringen er de uklarheter som har oppstått på området for videresending av kringkastingssending, der hele systemet for klarering av rettigheter på nåværende tidspunkt er satt ut av spill.

Formålet med KUDs forslag er å få etablert en midlertidig ordning for å klargjøre hvem som er rett organisasjon for klarering av rettigheter.

Høringsfrist er 5. januar 2012.
Vi vil publisere vår høringsuttalelse på våre nettsider så snart den foreligger.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv