BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


10.08.10
Endring i forskrift til lov om avgift på omsetning av billedkunst

Kulturdepartementet har satt frist til 13. august på høringen på sitt forslag til endring i forskrift til "kunstavgiftsloven". Forskriften foreslås endret slik at Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF) sikres forslagsrett til oppnevnelsen av styremedlemmer i i styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). I dag er det bare Norske Billedkunstnere (NBK) som har forslagsrett overfor departementet.

Bakgrunnen for forslaget er at avgiftsgrunnlaget fra og med 2007 ble endret til også å omfatte flere typer kunstverk, herunder kunsthåndverk og fotografiske verk. Årsaken til at avgiftsgrunnlaget i kunstavgiftsloven ble endret, var at Norge i 2007 gjennomførte EUs følgerettsdirektiv. Etter godkjenning av KKD er BONO ansvarlig for innkreving- og fordeling av følgerettsvederlaget i Norge.

Her kan du lese BONOs høringssvar.
Her er Kulturdepartementets høringsnotat.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv