BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

12.09.14
BONO har levert svar til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven.

Aktuelt


01.12.09
Møte med Tilman Lüder fra EU-kommisjonen

Tilman Lüder og hans stab deltok på EVA-møte i Brüssel den 19. februar. Der presenterte de noen av EU-kommisjonens synspunkter på opphavsrettslige områder relevante for billedkunstnere og andre opphavsmenn til bilder. Av de emnene som ble diskutert var utfordringene i forhold til såkalte "orphan works" og fremtidige forvaltningsmodeller for digital bruk. Møtet ga BONO og våre søsterorganisasjoner mulighet til å fremme ideer og forslag til løsninger som ivaretar opphavsmennenes og brukernes interesser.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv