BONO
20.11.15
BONO har den senere tiden mottatt henvendelser fra kunstnere om ulovlig bruk av deres verk på nettsiden Wallpart.com

16.09.14
Picasso Administration og BONO møtte 9. september representanter for norske myndigheter for å diskutere den videre skjebnen til Picassos verk "Fiskerne" og "Måken" i Y-blokka.

Aktuelt


25.07.13
Internasjonal resolusjon om styrking av følgeretten (resale right)

På CISACs generalforsamling i Washington i juni i år, ble det vedtatt å arbeide aktivt for å fremme følgeretten og tydeliggjøre dens betydning for kunstnerne. CISAC ber EU og WIPO om å arbeide for å forbedre Bern-konvensjonens artikkel 14ter, slik at følgeretten blir anerkjent som en fundamental rettighet for kunstnerne og blir obligatorisk internasjonalt.

Her kan du lese CISACs resolusjon om følgeretten.

Om følgeretten (resale right):
Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag. Denne vederlagsretten kalles følgerett. Formålet med følgeretten er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. Vederlaget fastsettes som en prosentandel av salgssummen og utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt.

Med videresalg menes ethvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som eneste innkrevings- og fordelingsorganisasjon for følgeretten i Norge og utfører dette på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere som er omfattet av følgeretten.

Om CISAC:
BONO er assosiert medlem i den internasjonale paraplyorganisasjon CISAC.
CISAC er en sammenslutning av forvaltningsorganisasjonene innenfor de fleste verkskategoriene (musikk, tekst, bilde). Billedkunstorganisasjonene i CISAC utgjør organisasjonen CIAGP. CIAGP gir blant annet de forskjellige organisasjonene anledning til å samordne sitt opphavsrettslige arbeid.

< Tilbake    |    Aktuelt arkiv