BONO
image
Edvard Munch (1863-1944)
Måneskinn II, 1895
Olje på lerret
© Munch-museet / Munch-Ellingsen-gruppen / BONO
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

BONO - BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen på billedkunstområdet.

Vi tilrettelegger for enkel lisensiering av rettigheter og bistår kunstnere og brukere av kunst med relevant rådgivning .