BONO
Våre tjenester - Lisensiering - Eksisterende avtaler -
DnF

Bruk av kunstverk i læremidler - nå også digital bruk

Her finner du det du trenger å innhente lisens til bruk av kunstverk i læremidler; analogt og digitalt.

BONO og Den norske Forleggerforening (DnF) har fra 2004 en avtale om bruk av kunstverk i læremidler for grunnutdanningen. Gjennom avtalen gis DnF`s medlemsforlag rett til å gjengi kunstverk av BONOs medlemmer. Avtalen forenkler og effektiviserer partenes administrasjon og gir forlagene gunstige vederlagsbetingelser.

BONO og Gyldendal har i 2013 kommet til enighet om betingelser og rutiner også for bruk av kunstverk i digitale læremidler. For å gjøre klareringen så enkel som mulig tar denne prøveordningen utgangspunkt i de opprinnelige skjemaene og den opprinnelige avtalen med DnF. De nye skjemaene som skal benyttes ved klarering av kunstverk i læremidler (analogt/digitalt) finner du her:

Førsteopplag - analog og digital bruk
Ved førsteopplag og reviderte utgaver sendes søknadsskjema for førsteopplag til BONO i forkant av publisering.

Søknadsskjema for førsteopplag finner du her.

Nye opplag - analog og digital bruk
Ved nye opplag av lisensierte publikasjoner benyttes følgende skjema; her.

Av skjemaene fremgår også hvilke betingelser som gjelder, både for analog og digital bruk. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.