BONO
Våre tjenester - Lisensiering - Eksisterende avtaler -
NRK

Avtale om bruk av visuelle verk i NRK

NRK og BONO har siden 2014 en løpende rammeavtale om bruk av visuelle verk i NRKs produksjoner.

Avtalen gir NRK muligheten til å produsere og vise programmer med visuelle verk på en enkel måte, noe som sikrer at forholdene er lagt til rette for økt bruk av visuelle verk og styrket formidling av kunst i NRK.


Avtalen innebærer at opphavsmenn og rettighetshavere mottar vederlag når NRK benytter deres verk i sine produksjoner og fremfører disse i kringkasting og på nett.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon for kringkasting og for bruk av verk i NRKs produksjoner som tilgjengeliggjøres på nett. Avtalen innebærer derfor at NRK kan kringkaste verk av samtlige norske og utenlandske billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedsiden, samt å publisere disse på nett.

NRK og BONO er enige om hvordan registreringen av bruken av verk skal foretas, noe som sikrer at vederlagene kan fordeles individuelt på bakgrunn av faktisk bruk. Du vil også selv kunne melde fra til BONO om bruk dersom dun oppdager at dette ikke er registrert – her kan du lese mer om dette.