BONO
Våre tjenester - Lisensiering - Enkeltlisens -
Online søknadsskjema

Enkeltlisens - online søknadsskjema

Her finner du skjema for å søke om ENKELTLISENS.
Fyll inn feltene og trykk "Send".

Vær oppmerksom på at dersom din virksomhet bruker kunstverk jevnlig og i et visst omfang, kan det istedet være praktisk å inngå en rammeavtale.
OPPLYSNINGER OM KUNDEN:

OPPLYSNINGER OM BRUKEN:HVIS "BRUK PÅ INTERNETT/INTRANETT":

HVIS "ANNEN BRUK":

NAVN PÅ KUNSTER / TITTEL PÅ VERK / PLASSERING / STØRRELSE:
"Annen bruk"
Navn på kunstner Tittel på verk Plassering Størrelse
NAVN PÅ KUNSTER / TITTEL PÅ VERK:
"Bruk på internett/intranett"
Navn på kunstner Tittel på verk
Jeg ønsker først å få vite hva lisensen vil koste