BONO – vi gjør det enkelt å bruke visuelle verk av norske og utenlandske kunstnere!

 

Forutsigbart og effektivt

For å bruke visuelle verk er du som regel avhengig av å klarere rettigheter. BONO er bindeleddet mellom kunstnerne og de som ønsker å bruke kunstverk. I stedet for å måtte innhente rettigheter fra hver enkelt kunstner, får du enkelt bildelisens gjennom BONO. Det er arbeidsbesparende og effektivt når du bare trenger å forholde deg til én part. Vi avklarer bruken med kunstnerne, beregner vederlag og setter opp avtale der alle betingelser for bruken fremgår.

Bildelisens - tilpasset ditt behov

Vi inngår lisensavtaler med et bredt spekter av kunder – offentlige, ideelle og kommersielle – om bruk av visuelle verk i alle mulige sammenhenger; i bøker, på internett, TV, film og mye mer. Hvilken type avtale du trenger avhenger av hva slags bruk og i hvilket omfang du ønsker. Gjennom BONO får din virksomhet mulighet til å bruke kunstverk av samtlige av de norske og utenlandske kunstnere vi representerer mot et på forhånd avtalt vederlagsnivå. 

Når trenger jeg bildelisens fra BONO?

Du trenger lisens når du skal bruke opphavsrettslig beskyttede verk. Alle kunstverk er beskyttet av åndsverkloven så lenge kunstneren lever og inntil 70 år efter utløpet av dødsåret.

Hva må jeg gjøre for å få bildelisens?

Enkel bildelisens
Dersom du ønsker å klarere rettigheter for en bestemt type avgrenset bruk, for eksempel i en bokutgivelse, i et tidsskrift eller avis, film eller i merchandise søker du BONO om Enkel bildelisens.

Klikk her for å søke om Enkel bildelisens

Rammeavtale
Bruker du eller din virksomhet kunstverk på regelmessig basis, vil det være tids- og kostnadsbesparende å inngå en rammeavtale. BONO har en rekke avtaler med virksomheter og institusjoner om bruk av verk i publikasjoner, i undervisning, på internt og eksternt informasjonsmateriell, som logo, på produkter, på nettsider, i annonser mv. En rammeavtale gir forutsigbarhet, samtidig som kunstnerne sikres vederlag når deres verk benyttes. Bruksområdene for kunstverk er mange – vi tilpasser avtalen til ditt behov.

Ta kontakt med BONO i dag for å vite mer om hvordan du kan inngå en rammeavtale.

Hvor lang tid tar det å få en bildelisens?

Hvor lang tid det tar å få lisens, avhenger av omfanget av bruken og hva du skal bruke verkene til. Normal behandlingstid for en bildelisens er inntil én uke. Dersom søknaden omfatter utenlandske kunstnere, mer omfattende bruk av verkene (f.eks. i reklamesammenheng), eller inngåelse av rammeavtale, må du påregne mer tid.

Hurtiglisens

Har du behov for å ordne rettigheter raskt, kan du søke om hurtiglisens. Hurtiglisens gis senest 24 timer etter at vi har mottatt søknaden. For å innhente hurtiglisens kan du sende en forespørsel til hurtiglisens@bono.no 

Hurtiglisens medfører et påslag på 35 % på BONOs ordinære tariffer.

Behandling av søknad om hurtiglisens forutsetter at søknaden kan behandles i ordinær arbeidstid, dvs at søknaden er innkommet i perioden mandag kl. 0800 – torsdag kl. 1600.

Vennligst merk:

I noen sammenhenger er det ikke mulig for BONO å gi hurtiglisens, typisk for bruk der vi må innhente kunstnerens samtykke i forkant. Det gjelder følgende tilfeller:

  • Gjengivelse/bruk av verk i endret skikkelse
  • Bruk av verk i reklame- og markedsføringssammenheng
  • Omfattende bruk av verk av én enkelt kunstner (f.eks. monografiske utgivelser/biografiske produksjoner)
  • Bruk av verk som logo eller kjennetegn på produkter/emballasje
  • Bruk av verk i politisk- eller religiøs kontekst
  • For utenlandske Full Consultation Artists (se liste her)

Hva koster det?

Kunstneren skal ha betalt når hans eller hennes verk blir brukt. Denne betalingen kalles vederlag. Størrelsen på vederlaget avhenger av brukens art og omfang. Søker du om bildelisens vil vederlaget bli beregnet i henhold til våre tariffer, og betales når lisensen er gitt. Dersom din virksomhet inngår rammeavtale, vil vederlaget betales på årlig basis så lenge avtalen løper.

Her finner du våre samlede tariffer.  

Er du fortsatt usikker på hva en bildelisens vil koste, så ta kontakt med oss direkte.

På sidene "Hvilken type kunde er du" finner mer detaljert informasjon tilpasset deg som kunde, inkludert kunstnersøk, lisenssøknader og priser.

Illustrasjon: Bendik Kaltenborn / byHands