Årsmøte i BONO 2019

Her finner du innkalling og sakspapirer til BONOs årsmøte 6. juni 2019:

·         Innkalling
·         Forslag fra styret, pkt. 8: endring av vedtekter
·         BONOs årsmelding (styrets beretning og årsregnskap 2018)

Innkalling til årsmøte BONO 2019

Forslag til nye vedtekter BONO 2019

Gjeldende vedtekter BONO

Årsmelding 2018