Hurtiglisens

Har du behov for å ordne rettigheter raskt, kan du søke om hurtiglisens. Hurtiglisens gis senest 24 timer etter at vi har mottatt søknaden. For å innhente hurtiglisens kan du sende en forespørsel til hurtiglisens@bono.no 

Hurtiglisens medfører et påslag på 35 % på BONOs ordinære tariffer.

Behandling av søknad om hurtiglisens forutsetter at søknaden kan behandles i ordinær arbeidstid, dvs at søknaden er innkommet i perioden mandag kl. 0800 – torsdag kl. 1600.

Vennligst merk:

I noen sammenhenger er det ikke mulig for BONO å gi hurtiglisens, typisk for bruk der vi må innhente kunstnerens samtykke i forkant. Det gjelder følgende tilfeller:

  • Gjengivelse/bruk av verk i endret skikkelse
  • Bruk av verk i reklame- og markedsføringssammenheng
  • Omfattende bruk av verk av én enkelt kunstner (f.eks. monografiske utgivelser/biografiske produksjoner)
  • Bruk av verk som logo eller kjennetegn på produkter/emballasje
  • Bruk av verk i politisk- eller religiøs kontekst
  • For utenlandske Full Consultation Artists (se liste her)