Vederlag når dine verk blir brukt

BONO skal sørge for at du mottar vederlag du har krav på når dine verk blir brukt. Som medlem hos oss slipper du selv å forhandle, inngå avtale, kreve inn vederlag, kontrollere bruken osv.

Hva betyr egentlig "bruk av verk"

Med "bruk av verk" mener vi reproduksjon/gjengivelse av verkene dine i ulike sammenhenger, for eksempel i bøker eller andre trykksaker, på internett og andre digitale medier, på produkter og emballasje, i tv- og film mv.

Ikke inngå avtale om bruk av dine verk - henvis til BONO

Dersom noen kontakter deg direkte for å få lov til å bruke dine verk, for eksempel på forsiden av en bok, på en nettside, i en TV-produksjon eller annet, henviser du brukeren til oss. Dette er du forpliktet til når du blir medlem i BONO og det er en forutsetning for at vi skal kunne forvalte dine rettigheter på en effektiv måte.

BONO håndterer forespørselen og den videre kontakten med brukeren. Vi gjør klar lisens og informerer brukeren om betingelsene for bruken. BONO beregner også vederlaget og informerer brukeren om hva en lisens vil koste.

Eksklusiv avtale

Medlemskap i BONO innebærer at du gir BONO eksklusiv rett til å forvalte opphavsretten til dine verk. Dette betyr kort fortalt at du overlater til BONO å opptre på dine vegne og at BONO er den eneste som kan inngå avtale om bruk av dine verk. Da unngår vi at det oppstår uklarheter og misforståelser. Dette sikrer nødvendig forutsigbarhet for deg som medlem, for de som ønsker å bruke dine verk og for oss i BONO.

Kontroll med hvordan dine verk blir brukt

Hvis noen ønsker å bruke dine verk på en spesiell måte, vil vi klarere dette med deg først. Om for eksempel et reklamebyrå ønsker å bruke dine verk i en kampanje, et forlag ønsker å utgi en monografi med dine verk eller et firma ønsker å lage plakater med dine verk, gir vi kun lisens i samråd med deg. Det samme gjelder dersom noen ønsker å gjengi verkene dine i endret skikkelse, eller noen ønsker å bruke dem i politiske eller religiøse sammenhenger.

For å sikre en effektiv rettighetsforvaltning, gir vi i andre sammenhenger lisenser uten å kontakte deg (for eksempel når verkene dine brukes i bøker, i kringkasting, på et museums nettside mv.). Dette sparer både deg og BONO for unødvendig arbeid, og sørger også for at de som ønsker å bruke verk kan få lisens til dette innen rimelig tid. 

Gjelder ikke oppdrag

Oppdragsavtaler er ikke omfattet av din avtale med BONO. Er du for eksempel illustratør eller fotograf og et forlag eller et firma ønsker at du skal skape nye verk på oppdrag for dem, er dette noe du selv inngår avtale om. Pass på at du ikke gir fra deg større rettigheter enn det oppdraget krever og betalingen tilsier.

Rådgiving

Som medlem kan du benytte deg av vår kompetanse og få gratis hjelp i spørsmål om opphavsrett. Vi vil gi råd og hjelp innenfor rammene av vår virksomhet. Vi vil også kunne følge opp saker vi anser som viktige og av prinsipiell betydning.    

Spørsmål og svar

Sett av noen få minutter til å se nærmere på våre spørsmål og svar.

Og husk:

✔ Henvis til BONO når noen kontakter deg for å bruke dine verk
✔ Har du vederlag til gode mottar du dette ved vår kvartalsvise utbetaling
✔ Meld fra om du endrer kontaktinformasjon (adresse, telefon, kontonummer, e-post)
✔ Har du spørsmål? Ta kontakt!  

BONOs medlemsvilkår finner du her.