ORGANISASJONEN

BONO ble etablert i 1992 etter initiativ fra organisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). BONOs norske medlemmer består både av nålevende kunstnere og rettighetshavere etter avdøde kunstnere. Gjennom samarbeid med et nettverk av tilsvarende organisasjoner i utlandet, representerer vi også utenlandske kunstnere.

BONOs øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger BONOs styre. I tillegg utpeker organisasjonene NBK og NK sine representanter. BONOs styre består både av kunstnere, rettighetshavere og juridisk kompetanse.

⇐ Tilbake til Hvem er vi

 
Foto: BONO

Foto: BONO


 

BONOs administrasjon

 

BONOs styre (2019-2020)

 

Varamedlemmer: Siv Gundersen, John Raustein, Terje Nicolaisen, Marte Aas

Foto: Ansgar Valbø / BONO