Vederlag til ikke-medlemmer

BONO er godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler og kreve inn og fordele vederlag også på vegne av opphavere som ikke er medlemmer (såkalt avtalelisens) på følgende områder:

  • Ved videresalg av kunstverk/følgerett (åvl § 59)
  • Ved bruk av verk i kringkasting (åvl § 57)
  • Ved bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer (åvl § 50)

Hvorfor kan BONO kreve inn vederlag også for ikke-medlemmer? 

Lovens bestemmelser om avtalelisens er vesentlig rettet mot virksomheter som har behov for å bruke et meget omfattende repertoar av verk. Avtalelisens innebærer at disse virksomhetene slipper å be om tillatelse til å bruke verk i hvert enkelt tilfelle, samtidig som opphaverne (kunstnerne) sikres vederlag.

På tilsvarende vis som medlemmer

I de tilfeller der vi gjennom lovgivning har rett eller er forpliktet til å innkreve og fordele vederlag på vegne av norske eller utenlandske opphavere eller rettighetshavere som ikke er medlemmer av organisasjonen, gjøres dette slik at ikke-medlemmer blir behandlet på tilsvarende vis som våre medlemmer.

Ikke medlem, men penger til gode?

Når vi krever inn vederlag på vegne av ikke-medlemmer, følger vi fastlagte retningslinjer for å spore opp disse og utbetale vederlag.

Dersom vi ikke klarer å finne frem til rette vedkommende blir vederlaget stående inntil disse eventuelt er foreldet. Oversikt over kunstnere vi ikke klarer å oppspore vil bli lagt ut på våre nettsider. Finner du ditt navn på oversikten, eller er du arving etter en av de som fremgår av listen, er det mulig du har vederlag til gode.

Har du spørsmål kan du kontakte oss:

 ⇐ Tilbake til Utbetaling av vederlag

Foto: Norges Bank

Foto: Norges Bank