Vederlag til ikke-medlemmer

BONO er godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler og kreve inn og fordele vederlag også på vegne av opphavere som ikke er medlemmer av BONO. Dette gjelder følgende områder:

  • Ved videresalg av kunstverk/følgerett (åvl § 59)

  • Ved bruk av verk i kringkasting (åvl § 57)

  • Ved bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer (åvl § 50)

Hvorfor kan BONO kreve inn vederlag også for ikke-medlemmer? 

Lovens bestemmelser om avtalelisens er vesentlig rettet mot virksomheter som har behov for å bruke et meget omfattende repertoar av verk. Avtalelisens innebærer at disse virksomhetene slipper å be om tillatelse til å bruke verk i hvert enkelt tilfelle, samtidig som opphaverne (kunstnerne) sikres vederlag.

På tilsvarende vis som medlemmer

I de tilfeller der vi gjennom lovgivning har rett eller er forpliktet til å innkreve og fordele vederlag på vegne av norske eller utenlandske opphavere eller rettighetshavere som ikke er medlemmer av organisasjonen, gjøres dette slik at ikke-medlemmer blir behandlet på tilsvarende vis som våre medlemmer.

Ikke medlem, men penger til gode?

Les mer her

 ⇐ Tilbake til Utbetaling av vederlag

Foto: Norges Bank

Foto: Norges Bank