Som medlem i BONO sikres du vederlag når verkene dine blir brukt.
 

Når får jeg penger?

Har du penger til gode vil du motta dette når vi foretar våre vederlagsutbetalinger. Dette gjøres kvartalsvis, henholdsvis i april (januar-mars), juli (april-juni), oktober (juli-september) og januar (oktober-desember).

Samtidig som du mottar vederlag vil du få tilsendt en oversikt med nærmere detaljer om hvor og hvordan verkene dine er blitt brukt.

Blir verkene dine brukt i utlandet, i et land der BONO har en søsterorganisasjon, vil du også motta vederlag. Dette fremgår i så fall av oversikten du mottar fra oss sammen med vederlaget.

Hvordan beregnes vederlagene?

BONO beregner, krever inn og utbetaler vederlag til visuelle kunstnere. Som medlem trenger du ikke regne ut vederlag eller forhandle med brukere, det er vår jobb å gjøre dette for deg.

BONOs tariffer for bruk av visuelle verk danner grunnlaget for vederlagene vi innkrever og utbetaler. Tariffene er blant annet inndelt etter forskjellige kunde- og brukskategorier, og gjelder felles for alle kunstnere vi representerer.

I noen sammenhenger, f.eks. ved bruk av dine verk i reklame- eller markedsføringsøyemed, vil vi alltid gjøre dette i samråd med deg. I slike tilfeller vil du derfor ha muligheten til å sette egne vederlagsbetingelser.  

Hva blir utbetalt?

BONO er en ideell organisasjon opprettet i 1992 av organisasjonene Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere. Du betaler ingen medlemskontingent til BONO. For å dekke våre kostnader gjøres det et administrativt fradrag på innkrevde vederlag. Fradraget fastsettes av BONOs medlemmer på årsmøtet og utgjør for tiden 35%. 
 

 ⇐ Tilbake til Utbetaling av vederlag

Foto: Norges Bank

Foto: Norges Bank