Gode grunner til å bli medlem

Mer tid til å skape

Opphavsrett kan være komplisert og rettighetsklarering kan være tidkrevende. Som medlem overlater du det administrative arbeidet til oss. Vi har kompetansen som er nødvendig for at dine rettigheter skal bli respektert og honorert.

Mulighet til å tjene penger

Mange av våre medlemmer mottar vederlag jevnlig. Om beløpene er små eller store, de fleste anser vederlagene som en kjærkommen ekstrainntekt. 

Internasjonal representasjon

Det er vanskelig som kunstner å følge opp sine rettigheter i utlandet. Som medlem i BONO er du sikret representativitet i 39 land verden over. 

Medinnflytelse

Som medlem overlater du arbeidet med å inngå avtaler til oss, men beholder kontrollen med hvor og hvordan verkene dine blir brukt.

Rådgiving og bistand

Har du spørsmål om egne rettigheter eller andre spørsmål om opphavsrett, kan du som medlem fritt benytte vår rådgivingstjeneste.

Ingen medlemskontingent

Det er gratis å melde seg inn i BONO. Når vi krever inn vederlag for deg vil vi trekke fra en andel for å dekke våre administrative kostnader.

Forhandlingsstyrke

Å forhandle rettigheter på egen hånd kan være en stor utfordring. BONO er en kjent organisasjon med over 25 års erfaring i lisensiering av kunstverk og representerer over 150.000 kunstnere. Som medlem bidrar du til å styrke kunstnernes rettigheter.