OPPROP TIL ALLE OPPHAVERE

SOS til alle kunstnere og opphavere verden over:

Vis din støtte til de nye opphavsrettsreglene i EU!

Neste uke skal EU-parlamentet stemme over den viktigste opphavsrettslovgivingen på 20 år. Det «digitale opphavsrettsdirektivet» (DSM-direktivet) skal også innføres i Norge. Direktivet slik det er utformet nå vil styrke kunstnernes rettigheter og gi rett til rimelig vederlag for kunstnere når åndsverk blir brukt på digitale plattformer som YouTube, Facebook og liknende.

BONO støtter forslaget til nytt opphavsrettsdirektiv, og mener det legger forholdene til rette for en moderne og balansert opphavsrett i den digitale økonomien.

Et av de viktigste punktene i direktivforslaget er å gjøre internettplattformene ansvarlige for innholdet de tilbyr. I dag har disse internasjonale foretakene enorme inntekter gjennom å kombinere annonsering med bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold, uten at de deler sine inntekter med de som har skapt åndsverkene. Det er derfor ikke overraskende at de samme teknologiselskapene den siste uken har ledet en stor, villedende, internasjonal kampanje der man kan få inntrykk av at direktivforslaget og kunstnernes rettigheter vil «kneble ytringsfriheten og ødelegge internett»

Dersom ikke kunstnerne og opphaverne tar til motmæle, er det nå en reell fare for at direktivet ikke vil gå igjennom. Vi er i innspurten i prosessen i EU og det er nå svært viktig at kunstnere i Europa nå lar sin røst bli hørt!

VI OPPFORDRER DERFOR ALLE KUNSTNERE OG OPPHAVERE TIL Å STØTTE OPPROPET NÅ.

DU STØTTER OPPROPET VED Å SIGNERE PÅ http://makeinternetfair.eu

Make internet fair.png