NY ÅNDSVERKLOV VEDTATT I STORTINGET

I går vedtok et samlet Storting en modernisert og mer tilgjengelig åndsverklov. Vi er tilfredse med resultatet, og er særlig fornøyde med at visuelle kunstnere endelig har fått rett til kompensasjon for kopiering av deres verk til privat bruk. BONO vil nå arbeide for at rettighetshaverne får godt betalt for den omfattende bruken av visuelle verk som fram til nå ikke har vært dekket av kompensasjonsordningen.

Ny åndsverklov skjermdump.png