Dagsavisen 2.jpg

Statsbudsjettet 2019: Innlegg i Dagsavisen

 06.11.2018

«I forslaget til statsbudsjett for 2019 kan det se ut som Kulturdepartementet har oversett at visuelle kunstnere og forfattere nå har rett til individuelle vederlag for privat kopiering av bilder og tekst»

Her kan du lese innlegget om fordeling av manglende økning i midler til privatkopieringsvederlag i statsbudsjettet for 2019 i Dagsavisen. Innlegget er skrevet av BONO, Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Forbundet Frie Fotografer, NFF og Grafill.

 
Signe Marie Andersen

Ikke økte midler til privatkopierings-
vederlag i 2019

09.10.2018

Tekst og bilder er siden den nye åndsverkloven trådte i kraft i juli i år omsider omfattet av kompensasjonsordningen for privatkopiering. Intensjonen med utvidelsen var å likebehandle kunstnere og forfattere med andre rettighetshavere som for eksempel komponister, regissører, filmarbeidere og plateprodusenter….

Make internet fair.png

Opprop til alle opphavere

29.06.2018

Neste uke skal EU-parlamentet stemme over den viktigste opphavsrettslovgivingen på 20 år. Det «digitale opphavsrettsdirektivet» (DSM-direktivet) skal også innføres i Norge. Direktivet slik det er utformet nå vil styrke kunstnernes rettigheter og gi rett til rimelig vederlag for kunstnere når åndsverk blir brukt på digitale plattformer som YouTube, Facebook og liknende.

Nye nettsider.png

BONO lanserer nye nettsider

25.05.2018

BONO lanserer i dag nye nettsider! Her kan du blant annet lese om lisensiering av rettigheter, søke om bildelisens og lære om hva medlemskap i BONO innebærer.

Ny åndsverklov skjermdump.png

Ny åndsverklov vedtatt i Stortinget

Billedkunst.jpg

BONO i BILLEDKUNST 2/2018

Irina_BONO.jpg

BONO utbetaler vederlag for 1. kvartal 2018

16.05.2018

I går vedtok et samlet Storting en modernisert og mer tilgjengelig åndsverklov. Vi er tilfredse med resultatet, og er særlig fornøyde med at visuelle kunstnere endelig har fått rett til kompensasjon for kopiering av deres verk til privat bruk. BONO vil nå arbeide for at rettighetshaverne får godt betalt for den omfattende bruken av visuelle verk som fram til nå ikke har vært dekket av kompensasjonsordningen.

27.04.2018

Daglig leder i BONO, Harald Holter, og juridisk rådgiver, Kristine Farstadvoll, har i siste utgave av tidsskriftet, BILLEDKUNST blitt intervjuet om BONOs arbeid for kunstnernes rettigheter.

Les mer om tidsskriftet BILLEDKUNST her.16.04.2018

BONOs administrasjons- og økonomikonsulent, Irina, har i dag utbetalt rett under kr 2 mill i opphavsrettslig vederlag til våre medlemmer. Pengene er utbetaling for 1. kvartal 2018 og kommer blant annet fra bruk av kunstverk i TV, på internett, i undervisning, bøker og tidsskrifter.

Neste kvartalsvise vederlagsutbetaling fra BONO finner sted i juli i år

 
BONO inngang.jpg

BONO flytter til nye lokaler

 

01.03.2018

Etter over 20 år i Kunstnerforbundets lokaler i Kjeld Stubs gate 3 har BONOs administrasjon flyttet. Du finner oss nå i Øvre Slottsgate 2 b.

Klikk deg inn på artikkelen for å se bilder av de nye lokalene.