Representasjon over hele verden

BONO representerer over 150.000 utenlandske kunstnere i Norge gjennom avtaler med søsterorganisasjoner i andre land. Avtalene gjør det enklere for den som skal bruke kunst. I tillegg har norske kunstnere et nettverk til rådighet som ivaretar deres opphavsrett også internasjonalt.

Verdenskart.png

HUSK AT:
Lisens til å bruke utenlandske kunstneres verk i Norge innhenter du hos BONO


Oversikt over BONOs utenlandske søsterorganisasjoner 

 
 

ADAGP
AGADU                                                 
AKKA/LAA
APSAV
ARS
ARTEGESTION
AUTVIS
BILDRECHT
BILLEDUPPHOVSRÄTT
CARCC
CREAIMAGEN  
DACS   
EAU
GESTOR
HUNGART
IVARO
JASPAR
KUVASTO
LATGA-A  
LITA
MYNDSTEF
OOA-S
PICTORIGHT
PRO LITTERIS
ROY LICHTENSTEIN ESTATE
SABAM
SACK  
SAIF  
SAVA
SIAE
SOCAN
SOFAM
SOMAAP                                             
SPA
SUCCESSION MATISSE
SUCCESSION PICASSO
UPRAVIS
VEGAP
VG BILDKUNST
VISARTA
VISCOPY/CAL
VISDA

Frankrike
Uruguay
Latvia
Peru
USA
Ecuador
Brasil
Østerrike
Sverige
Canada
Chile
Storbritannia
Estland
Tsjekkia
Ungarn
Irland
Japan
Finland
Litauen
Slovakia
Island
Tsjekkia 
Nederland
Sveits
USA
Belgia
Sør-Korea
Frankrike
Argentina
Italia
Canada
Belgia
Mexico
Portugal
Frankrike
Frankrike
Russland
Spania
Tyskland
Romania
Australia
Danmark