Representasjon over hele verden

BONO representerer over 150.000 utenlandske kunstnere i Norge gjennom avtaler med søsterorganisasjoner i andre land. Avtalene gjør det enklere for den som skal bruke kunst. I tillegg har norske kunstnere et nettverk til rådighet som ivaretar deres opphavsrett også internasjonalt.

Verdenskart.png

HUSK AT:
Lisens til å bruke utenlandske kunstneres verk i Norge innhenter du hos BONO


Oversikt over BONOs utenlandske søsterorganisasjoner 

 
 
søs org.png