BONO er en opphavsrettsorganisasjon for skapere av visuelle verk

Vi fungerer som bindeleddet mellom kunstnerne og de som ønsker å bruke kunst i ulike sammenhenger. Vi inngår avtaler (lisenser) om bruk av verk og krever inn opphavsrettslige vederlag til medlemmene. Utestående vederlag blir utbetalt kvartalsvis.

Blant våre medlemmer finner du for eksempel skulptører, malere, kunsthåndverkere, grafikere, tegnere, illustratører, tekstilkunstnere, fotografer, designere, performance-kunstnere, street artists og videokunstnere.

BONO er primært en organisasjon for profesjonelle kunstnere på det visuelle området og for rettighetshavere etter avdøde kunstnere. En forutsetning for å være medlem er at man skaper eller har skapt åndsverk og at disse verkene er opphavsrettslig vernet.

Du behøver ikke være aktiv kunstner for å melde deg inn i BONO, men medlemskap er allikevel mest aktuelt for deg dersom du har eller har hatt kunstnerisk produksjon av et visst omfang, eller er arving/rettighetshaver etter en avdød kunstner.